Category Archives: Uncategorized

Viktigt inför sjösättningen nu på söndag 3 maj!

Om någon inte meddelat att man inte kan komma på söndag på grund av sjukdom är det viktigt att meddela detta till varvschefen Kenneth Stenberg, telefon: 0701058412 eller varvschef@piluddens.com. På söndag skall båten vara klar att sjösättas, vilket betyder:

•Båt och motor fungerar och är avtäckt

•Tampar i för och akter fastsatta

•Lyftet betalt och försäkringspapper uppvisat.

Efter sjösättningen tar du hand om ditt eventuella täckningsmaterial och dina bockar. På grund av Covid19 uppmanas alla hålla avstånd så arbetslaget kan sköta sitt jobb.

Här på hemsidan under fliken Hamnen/Varvet och “Sjösättning/Upptagning” kan du läsa mer om sjösättningstider mm. Kom i tid och håll avstånd till varandra!

Arbetspass Klubbholmen

Nu finns nytt arbetspass att boka in sig på. Det är att öppna klubbholmen den 9 maj. Totalt 6 personer behövs. 2 personer till grillrenovering. Här behövs två stycken med erfarenhet av murning. 4 personer till uppställning av material, städning, klippa och röja sly. Tid 10-14, bokning görs på Båtunionens hemsida.

I dessa tider gör vi vad vi kan för att hålla ett tillräckligt avstånd från varann. Kör helst egen båt ut till klubbholmen. Jag kan säkert ta med 1 eller max 2 personer ut till ön. Samling vid vakttornet god tid innan arbetspasset. Hälsningar Henrik Norén

Sjösättning sker 3 maj!

Våren och årets sjösättning närmar sig. Här på kartan kommer du att kunna se när din båt planeras att sjösättas. Se till att du innan sjösättning har varit i kontakt med vårt sekretariat för uppvisande av försäkringsbevis och betalning av lyftavgift. Att passa tiden är mycket viktigt! Mer information finns under fliken “Hamnen/Varvet” och val “Sjösättning//Upptagning”

Har du problem med att sjösätta, kontakta varvschefen snarast eller på telefon 070 10 58 412. Om du sjösätter din båt själv måste du visa upp ett giltigt försäkringsbevis i klubbhuset på sjösättningsdagen. Båten skall vara helförsäkrad på sjösättningsdagen. Glöm inte att låsa upp eventuell trailer! Du måste ha med dig 500 kronor i kontanter för att betala sjösättningen.

Vi har lediga båtplatser

Går du i båttankar? Vi har lediga båtplatser, tipsa gärna dina vänner och skynda att anmäla intresse här på hemsidan. Först till kvarn…..

Sjösättningen närmar sig!

I år planeras sjösättningen till söndag den 3 maj för alla båtar som sjösätts både med kran och traktor. Med anledning av coronaläget arbetar vi med att se över hur sjösättningen ska gå till. Vi är dock inte klara med planeringen helt, utan återkommer när vi har instruktioner och tider klara.

Båttillbehör

Nu kan man beställa båttillbehör på nätet och hämta i butiken Kallhälls Marin & Motor AB. www.batvaruhuset.se, tel 08-50573000. Läs mer här.

Arbetspass för bomisättning

Nu ligger nya arbetspass för bomisättningen för er medlemmar att boka på båtunionens sida.
18/4   2 grupper med 7 man i varje
19/4   2 grupper med 7 man i varje
25/4   2 grupper med 7 man i varje  

Med anledning av coronaläget har vi delat upp arbetspassen i mindre grupper för att förhindra smittspridningen.  Vi har också tagit fram instruktioner som gäller för bomiläggningen i år på grund av coronaläget. Läs dem noga!

Instruktioner inför bomiläggning 2020

Coronainfluensan gör att vi måste förändra de normala rutinerna vid bomiläggning. Vi måste också anpassa oss till utvecklingen och direktiv från myndigheter. Förutsättningar Instruktionerna är framtagna 2020-03-24 och gäller fram tills annat meddelas. Dessa instruktioner gäller för bomiläggningsdagar 18/4, 19/4 och 25/4.

Allmänt

–  Inga medlemmar över 70 år eller medlemmar som tillhör riskgruppen får medverka vid bomiläggning. 
–  Dagen inför bomiläggning måste alla deltagare vara helt friska och utan något symtom på förkylning/influensa. Vid frånvaro måste detta snarast meddelas Hamnkapten på telefon 073-9317541.

Genomförande 
–  Vid varje bomiläggningsdag skall 2 st arbetslag med 7 st medlemmar i varje, arbeta var för sig, åtskilda. Ytterligare två man kallas för andra uppgifter eller sjukdomsreserv i arbetslagen. 
–  Arbetsledaren i arbetsgruppen skall arrangera arbetet så att ingen kommer närmare varandra än 1,5 m. Detta gäller vid lyft och isättning av rör och sprintar. Det gäller för medlemmarna att så bra som möjligt följa instruktionerna. 
–  Vid samling inför och efter arbetet samt vid kaffepaus skall alla medverka till att hålla avståndet 1,5 m till varandra.

Varm klädsel samt arbetshandskar, gäller! Var rädda om er och håll avstånden till varandra!