Förhandsinfo om årsmöte

Notera i era kalendrar att årsmötet i Piluddens Båtklubb planeras att hållas söndag 9 februari 2020 kl. 13.00 – ca 15.00 i Folkets Hus, Kallhäll centrum.

Motioner och förslag ska vara styrelsen tillhanda senast 7 januari 2020. Dagordning och handlingar kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida senast den 11 januari 2020.