Sjösättning/Upptagning

Nya rutiner och tider för sjösättning och upptagning

Vid Piluddens båtklubbs årsmöte beslutades det om rutiner och tider vid sjösättning och upptagning. Du kan läsa om dessa under fliken “Om PBK” och valet “Stadgar och regelverk”.

Upptagning lördag 5 oktober och söndag 6 oktober 2019

Det är dags för upptagning av de båtar som ska vinterförvaras på klubbens varvsområde. Tänk på att komma i god tid till klubbstugan för att visa upp er försäkring i samband med båtupptagningen. Det gäller även ni som tar upp båten själv!

Ni som har båt som ska tas upp, glöm inte att ta med 500 kr i kontanter för betalning av lyftkostnad. Kom i god tid innan ert planerade lyft, för anmälan, uppvisande av försäkring och betalning av lyftavgiften samt kontroll av er uppställningsutrustning!

Lördag den 5:e och söndag den 6:e oktober använder vi vår traktor för att lyfta de båtar som är lämpliga för ett traktorlyft. Söndagen den 6 oktober använder vi även en mobilkran för att lyfta de båtar som inte är lämpliga att lyfta med vår egen traktor. Nedan ser ni upptagningsplanerna.
För att allt ska gå så smidigt som möjligt och att lyftplaneringen inte försenas uppmanas du att komma i god tid och se till att:
– bockar och övrig uppställningsutrustning mm är i fullgott skick
– motorn startar så att du kan vara vid upptagningskajen i tid
– det finns tampar i för och akter
– erforderliga verktyg finns till bockar (13 mm blocknyckel/skiftnyckel).
Även om vi har grupp erfarna medlemmar som hjälper till vid lyftet är du personligen ansvarig för att din båt blir placerad på ditt uppläggningsmateriel på ett acceptabelt sätt.
Vänta med att högtryckstvätta tills vi placerat dina båtgrannar!

Upptagningsplan för de som lyfts med mobilkran söndag 6 oktober

Glöm inte att besöka sekretariatet i klubbstugan innan lyftet. För att vi skall kunna lyfta båten krävs att du har visat upp ett försäkringsbevis och att du betalat lyftavgiften. Utan betald lyftavgift kan vi inte lyfta din båt och utan giltig försäkring kan din båt inte vinterförvaras på klubbens varvsområde. Dessutom är det bra för framtiden om du vid besöket kollar dina registeruppgifter.

Med vänlig hälsning och hopp om fint väder!

Gunnar Sävenstedt, varvschef

070-762371, varvschef@piluddens.com

Sjösättning 2019 sker söndag 5 maj

Våren och årets sjösättning närmar sig. Traditionen bjuder att sjösättningsdagen ska vara den första söndagen i maj och därför sjösätter vi söndagen den 5 maj. När det är dags, tänk på detta vid sjösättningsdagen:

  • försäkra dig i god tid innan sjösättningsdagen om att allt står rätt till med din båt, dvs att du har en fungerande och startande motor och att du har nödvändiga tampar och fendrar.
  • kom i god tid för din sjösättning.

Här kommer du att kunna se när din båts sjösättning är planerad:

Sjösättning med mobilkran

Sjösättning med traktor

Se till att du innan sjösättning har varit i kontakt med vårt sekretariat för uppvisande av försäkringsbevis och betalning av lyftavgift. Sekretariatet öppnar 06:30 sjösättningsdagen.

När din båt har sjösatts: flytta undan eventuella bockar och annat uppställnings-/täckningsmaterial på varvsområdet.

Att passa tiden är mycket viktigt för att vi ska undvika luckor i kranlyften!
Har du problem med att sjösätta, kontakta varvschefen snarast på tel 070 762 3711.

Om du sjösätter din båt själv måste du visa upp ett giltigt försäkringsbevis i klubbhuset på sjösättningsdagen. Om du inte kan komma mellan kl 7 och kl 15 så kontakta klubbordförande Wallde Johansson före sjösättningsdagen! Annars finns risk för att din nyckel spärras.

Glöm inte att låsa upp eventuell trailer!

Du måste ha med dig 500 kronor i kontanter för att betala sjösättningen.
Båten skall vara helförsäkrad på sjösättningsdagen. Visa upp din försäkring!