Välkommen till PBK:s Klubbholmen!

PBK arrenderar sedan många år ena halvan av Klintholmen. En stor T-brygga gör det lätt för alla att lägga till. På ön finns grillplatser, sittbänkar, bord, eldstäder, utedass, dansbana m.m.

Klintholmen – Lättillgänglig för alla!

Då Klintholmen ligger relativt nära båtklubben når även båtar med runt 7 knops fart ön på ca 20 – 25 minuter. Klintholmen är vår egen lilla oas, väl värd att besöka med familjen. För de minsta finns sandlåda, gungor m.m. När du har besökt Klintholmen är vi tacksamma om du tar med allt skräp hem, då någon sophantering/hämtning inte finns på platsen.

Får vem som helst angöra Klintholmen?

Javisst! Men det är givetvis så att klubbens egenhändigt byggda T-brygga i första hand är till för våra medlemmars båtar. Om du inte är medlem i Piluddens BK är du ändå välkommen att angöra bryggorna och gå i land. Då är dagavgiften 30 kronor per dag. Övernattar du är dygnsavgiften 60 kr per dygn. Du betalar enklast med Swish till nr: 1231999853. Har du inte Swish betalar du in avgiften till bankgiro: 774-3503. Ange ditt namn och datum när du var här. Här får du nyttja vår grill, utedass, lekanordningar, bada mm. Använd kol i grillen och se till att elden är släckt ordentligt om du eldat i grillplatserna innan du lämnar. Veden är endast för medlemmarna! Ta också med ditt skräp från holmen! Tack för din omtanke!

Vid platsbrist kan man förtöja på öns västra sida vid badberget. Vid badberget finns det också ett antal iordningställda grillplatser.

Bryggan fixades under sommaren 2019

Vinter, väder och vind hade medfört att bryggan var sned och illa däran. Ett riktigt kämpalag rätade upp, renoverade och spikade ny landgångssida av den stora T-bryggan under sommaren 2019. En berömvärd insats och stort tack till hela arbetslaget.