Välkommen till PBK:s Klubbholmen!

PBK arrenderar sedan många år ena halvan av Klintholmen. En stor T-brygga gör det lätt för alla att lägga till. På ön finns dansbana, toalett, grillplatser, sittbänkar, bord, eldstäder m.m. iordningställda .

Klintholmen – Lättillgänglig för alla!

Då Klintholmen ligger relativt nära båtklubben når även båtar med runt 7 knops fart ön på ca 20 – 25 minuter. Klintholmen är vår egen lilla oas, väl värd att besöka med familjen. För de minsta finns sandlåda, gungor m.m. När du har besökt Klintholmen är vi tacksamma om du tar med allt skräp hem, då någon sophantering / hämtning inte finns på platsen.

holmen6

Får vem som helst angöra Klintholmen?

Javisst! Men det är givetvis så att klubbens egenhändigt byggda T-brygga i första hand är till för våra medlemmars båtar, och i mån av plats för övriga gästande båtar. Gästande båt bör vid platsbrist lämna plats för ankommande båt från PBK. Gästande båtar förtöjer då på öns västra sida vid badberget. Vid badberget finns även ett antal iordningställda grillplatser som fritt kan användas av besökande. Och som nämndes ovan, vi har ingen sophämtning, vilket gör att du måste städa upp efter dig och ta med skräpet hem. Inte minst med hänsyn till miljön, djurlivet och de som gästar Klintholmen efter dig!

Var ligger Klintholmen?

För att komma till klubbholmen går du från PBK:s hamn med kurs sydväst mot Näsfjärden. Klubbholmen ligger på styrbords sida ungefär i höjd med “Vatten-verksön”, och strax innan du kommer ut på Näsfjärdens vatten. Den enklaste rutten är att gå mellan Landholmen och Allmansholmarna som den gröna färdlinjen visar på sjökortsutdraget nedan.

Välkommen ut!

holmkarta5

Klicka på kartan för att se det helskärm!