Organisation

Styrelsen 2019

Maila till styrelsemedlemmarna direkt! Klicka på bilden till den du vill kontakta. Obs! Ange din e-postadress i formuläret om du vill ha svar, annars syns inte din avsändaradress.

Ordförande Varvschef Hamnkapten Vaktchef Kassör Sekreterare Vice Hamnkapten Vice varvschef Vice vaktchef

WalldeJ

Ordförande: Wallde Johansson
ordforande@piluddens.com
08-58357821 eller 070-7600582
Båtplatsavtal, båtplatser, nycklar, medlemsregister, miljöansvarig

 

Varvschef: Gunnar Sävenstedt
varvschef@piluddens.com
070-7623711
Varvet, elsystem, sjösättning/upp-tagning, arbetsledning, miljöansvarig          Topp

 Bernt

Hamnkapten: Bernt Lek
hamnkapten@piluddens.com
073-9317541
Hamnen, bommar, bryggor, arbetsledning          Topp

 
 Vaktchef: Lars Axell
vaktchef@piluddens.com
0767981381
Vakt och godkännande av vaktpassbyten
 

Kassör: Tom Sagerberg
kassor@piluddens.com
073-9814371
Avgifter, in- och utbetalningar     Topp

 

Sekreterare: Maria Johansson
sekreterare@piluddens.com
073-9611215
Protokoll, hemsida          Topp

 SvenOlov

Vice hamnkapten: Sven-Olov Lång
vicehamnkapten@piluddens.com
070-5684407                   Topp

Anders L

Vice varvschef: Anders Lindstrand
vicevarvschef@piluddens.com
070-9822876               Topp

LeifR
Arbetspassansvarig: Leif Rydh
arbetspassansvarig@piluddens.com
070-7174919                 Topp
 
 Vice vaktchef: Reine Nilsson
0703888306

Topp

Övring Funktionärer:

Nyckel- och Lås ansvarig: Håkan Marcusson, 070-9622501
nyckelansvarig@piluddens.com

Arbetsledare:

Lennart Persson (Mastkran- och masthusansvarig) 070-270 77 63

Päivi Selander (materialansvarig), 070-395 88 11

Christer Cedergren, 070-9570808

Sven Blomfeldt, 072-5668676

Henrik Omma, 070-5663148

Johan Andersson, 073-3173838

Kenneth Stenberg, 070-1058412

Thomas Andrén, 073-3759530

Stefan Pettersson, 070-7360919

Patrik Bengtsson, 070-7920032                         Topp

Traktorförare:

Lennart Aldén, 070-8797980

Niclas Wittlock, 070-8774886                            Topp

Valberedning:

Per Lundin (sammankallande) 070-389 53 21

Jens Bohlin, 070-2826680

Mats Persson, 0736360788

Revisorer:

Per Wahlgren, 073-4366023

Dan Paradell, 070-7267907

Trivselkommitté:

Annika Marcusson (sammankallande), Rolf Englund, Tomas Sandlund, Helene Sahlia.

Topp