Wallde Johansson

Related upcoming events

  • 2019-12-09 19:00 - 2019-12-09 21:00
    No additional details for this event.
  • 2020-01-09 19:00 - 2020-01-09 21:00
    No additional details for this event.
  • 2020-02-09 13:00 - 2020-02-09 15:00

    Ur dagordningen: Redovisning för år 2019, Budget 2020, val av styrelse och övriga funktionärer, motioner och förslag samt aktuell information. Fika serveras före årsmötets början. Motioner och förslag ska vara styrelsen tillhanda senast 7 januari 2020. Dagordning och handlingar kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida senast den 13 januari 2020.