Svenska Sjö Båtförsäkringar

Svenska Sjö Båtförsäkringar ägs av Sveriges båtorganisationer. Genom att teckna din båtförsäkring i Svenska Sjö får du en del förmåner.

 

Sjösättningen närmar sig!

I år planeras sjösättningen till söndag den 3 maj för alla båtar som sjösätts både med kran och traktor. Med anledning av coronaläget arbetar vi med att se över hur sjösättningen ska gå till. Vi är dock inte klara med planeringen helt, utan återkommer när vi har instruktioner och tider klara.

Båttillbehör

Nu kan man beställa båttillbehör på nätet och hämta i butiken Kallhälls Marin & Motor AB. www.batvaruhuset.se, tel 08-50573000. Läs mer här.

Arbetspass för bomisättning

Nu ligger nya arbetspass för bomisättningen för er medlemmar att boka på båtunionens sida.
18/4   2 grupper med 7 man i varje
19/4   2 grupper med 7 man i varje
25/4   2 grupper med 7 man i varje  

Med anledning av coronaläget har vi delat upp arbetspassen i mindre grupper för att förhindra smittspridningen.  Vi har också tagit fram instruktioner som gäller för bomiläggningen i år på grund av coronaläget. Läs dem noga!

Instruktioner inför bomiläggning 2020

Coronainfluensan gör att vi måste förändra de normala rutinerna vid bomiläggning. Vi måste också anpassa oss till utvecklingen och direktiv från myndigheter. Förutsättningar Instruktionerna är framtagna 2020-03-24 och gäller fram tills annat meddelas. Dessa instruktioner gäller för bomiläggningsdagar 18/4, 19/4 och 25/4.

Allmänt

–  Inga medlemmar över 70 år eller medlemmar som tillhör riskgruppen får medverka vid bomiläggning. 
–  Dagen inför bomiläggning måste alla deltagare vara helt friska och utan något symtom på förkylning/influensa. Vid frånvaro måste detta snarast meddelas Hamnkapten på telefon 073-9317541.

Genomförande 
–  Vid varje bomiläggningsdag skall 2 st arbetslag med 7 st medlemmar i varje, arbeta var för sig, åtskilda. Ytterligare två man kallas för andra uppgifter eller sjukdomsreserv i arbetslagen. 
–  Arbetsledaren i arbetsgruppen skall arrangera arbetet så att ingen kommer närmare varandra än 1,5 m. Detta gäller vid lyft och isättning av rör och sprintar. Det gäller för medlemmarna att så bra som möjligt följa instruktionerna. 
–  Vid samling inför och efter arbetet samt vid kaffepaus skall alla medverka till att hålla avståndet 1,5 m till varandra.

Varm klädsel samt arbetshandskar, gäller! Var rädda om er och håll avstånden till varandra!

Segelbåtsägare

Från den 25 mars klockan 8.00 kan ni boka på mastning. Finns på samma sida som där ni bokar vakt. 

Ett tips till alla er som inte ännu bokat vaktpass – gör det nu så har ni stora möjligheter att själva välja när ni kan utföra vaktpasset!

Förändringar för arbetspass

Coronasmittan sprider sig och förväntas öka antalet smittade i vår omgivning. De riktlinjer som ges av våra myndigheter tar klubben på största allvar och vi arbetar för att följa dessa på bästa sätt i vår verksamhet. Detta kommer att påverka vårt arbete i bla möten och arbetsgrupper. Exempelvis så bör vi inte ha möten inomhus. Möten kan genomföras via telefonmöten. Arbetsgrupper bör minimeras till antal och till antal deltagare. Alla som deltar i någon verksamhet skall givetvis vara helt symtonfria från förkylning/influensa De som tillhör ”Riskgruppen” skall vara mycket restriktiva med kontakt med andra. Tidigare beslut om arbetsgrupper måste revideras vilket just nu ger följande: Arbetsledarmötet 23/3 ställs in. Bomiläggning 4/4 och 5/4 ställs in Reparation av bommar 18/4 och 25/4 ställs in Bomiläggning kommer att ske vid tre tillfällen 18/4, 19/4 och 25/4. Färre deltagare vid varje tillfälle. Coronaviruset ställer till det för oss alla. De nya arbetspassen som utlyses gällande bomiläggning beslutas med den insikt och kunskap vi tagit del av i dagsläget.

Protokoll från årsmötet

Nu finns årsmötesprotokollet publicerat här på vår hemsida under medlemssidorna. Du loggar in med det lösenord som gäller för PBK:s hemsida för att kunna läsa det.

Nya rutiner och tider för sjösättning och upptagning

Vid Piluddens båtklubbs årsmöte beslutades det om rutiner och tider vid sjösättning och upptagning. Du kan läsa om dessa under fliken “Om PBK” och valet “Stadgar och regelverk”.