Svenska Sjö Båtförsäkringar

Svenska Sjö Båtförsäkringar ägs av Sveriges båtorganisationer. Genom att teckna din båtförsäkring i Svenska Sjö får du en del förmåner.

 

Seglarskola i Bromma 2020

Även 2020 genomför Jolleseglarna i Bromma seglarskolor vid Kvarnvikens Båtsällskap i Bromma. Seglarskolan är ett dagläger som börjar kl. 08:30 och avslutas kl. 16:00 varje dag. För att delta i verksamheten måste man vara: • Minst 8 år det år man börjar segla • Simkunnig, vilket innebär att man ska kunna hoppa från bryggan och simma minst 200 meter utan hjälpmedel Till seglarskolan är alla välkomna, oavsett om du seglat många gånger förut eller det är första gången på vattnet. De erbjuder seglarskola både för nybörjare och fortsättare samtliga veckor. De kan erbjuda plats för ca 20 barn och ungdomar som inte har en egen båt. För mer information gå in på Jolleseglarnas hemsida.

Årsmötet 23 februari

Inför årsmötet den 23 februari kl. 15:30: Alla båt- och övriga medlemmar har fått mail med årsmöteshandlingar idag. För många hamnar mailet i skräpposten. Kolla därför er skräppost. Välkomna till årsmötet och ta med er handlingarna i elektronisk eller pappersform! 

Kallelse till årsmöte 2020

Härmed kallas du som medlem i Piluddens Båtklubb till vårt årsmöte.

Söndagen den 23 februari kl. 15.30 – ca 17.30. Observera tiden!

Mötet hålls i Folkets hus, Kallhäll centrum. Fika serveras före årsmötets början.  Det kommer att finnas möjlighet att boka sommarvaktpass.

Nu finns samtliga årsmöteshandlingar här på vår hemsida (inloggning krävs).

Välkomna hälsar styrelsen i Piluddens båtklubb!

Påminnelse om Årsmöte söndag 23 februari kl 15.30

Här kommer en påminnelse om årsmötet som blir söndag den 23 februari klockan 15.30 till cirka 17:30. Notera tiden!

Kallelse med dagordning och årsmöteshandlingar skickas ut senast två veckor före. På dagordningen bland annat: årsbokslut 2019, reviderat årsbokslut 2018 med anledning av kravet på momsregistrering från Skatteverket, verksamhetsberättelse 2019 och budget 2020, avgifter, val av styrelse och övriga funktionärer samt information.

Möjlighet att teckna sig för sommarvaktpass som tidigare.

Välkomna!

Årsmötet 2020 blir den 23/2

Boka in söndagen den 23 februari kl. 15.30 till ca 17.30 för Piluddens båtklubbs årsmöte. Observera tiden! Kallelse med handlingar kommer att läggas ut senast två veckor före mötet. Punkter är bland annat årsbokslut med verksamhetsberättelse 2019, budget 2020 och avgifter samt val.

Vid årsmötet ges möjlighet att boka in sitt sommarvaktpass. Klubben bjuder på fika!

OBS! Årsmötet flyttas fram

Det planerade årsmötet som skulle hållas den 9 februari flyttas fram till slutet av februari månad. Information om datum kommer senare.
Anledningen till att årsmötet behöver flyttas fram är att klubben inte ännu fått besked och beslut från Skatteverket angående momsregistreringen. Anledningen är att båtklubbar bedöms i stora delar bedriva momspliktig verksamhet. Klubben väntar på besked från och med vilket år momsplikten införs och behöver därefter justera boksluten därefter.

Välkommen på städdag!

Välkommen till höststädningen på klubben. Vi träffas lördagen den 19 oktober klockan 10.00. Samling vid klubbstugan på varvsområdet. Först så städar vi tillsammans och sedan bjuder klubben på fika i stugan ca 11.00 .

 Du som missade att visa försäkringen i samband med upptagningen och som tar upp din båt själv kan komma och visa upp försäkringsbrevet.

Vi ses på lördag kl. 10.00! Välkomna!