Viktigt! 2 nya arbetspass för er som inte bokat in er än!

Viktigt att ni bokar upp er på de arbetspassen så att båtarna kan sjösättas som planerat!

Nu finns två nya arbetspass att boka för att vi ska få i bommarna innan sjösättningen:

Den 28/4 Lörd. ska vi genomföra Arbetspass 8 och lägga i bommarna, 12 st medlemmar behövs.
Den 29/4 sönd. ska vi genomföra Arbetspass 9 och lägga i bommarna 12 st medlemmar behövs.

Gå in på båtunionens hemsida och boka!