Svenska Sjö Båtförsäkringar

Svenska Sjö Båtförsäkringar ägs av Sveriges båtorganisationer. Genom att teckna din båtförsäkring i Svenska Sjö får du en del förmåner.

 

Test av båtbottenfärg

Nu är testningen av båtskroven på de båtar som står på klubbens varvsområde genomförd. Styrelsen kommer att bjuda in Järfälla kommuns miljöansvarig till styrelsemötet i februari för att klargöra vilka krav som kommunen har och hur de ser ut. Vi återkommer efter det med mer information.

Sommarvaktpass

Den 25 januari öppnas möjligheten att boka in sommarvaktpass. Ni bokar som vanligt på båtunionens hemsida. Här på hemsidan under fliken “Om PBK” och “vakt- & arbetspass” finns information om hur du gör.

Årsmöte den 28 mars 2021

Boka in söndagen den 28 mars kl. 15.30 till ca 17.30 för Piluddens båtklubbs årsmöte. Observera tiden! Kallelse med handlingar kommer att läggas ut senast två veckor före mötet. Punkter är bland annat årsbokslut med verksamhetsberättelse 2020, budget 2021, avgifter, miljöfrågor och val. Motioner och ärenden ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars 2021.
Klubben bjuder på fika!

Test av båtbottenfärg

Den 14-15 december kommer samtliga båtar på varvet att testas för biocidfärger. Mail kommer att skickas till båtägarna med resultat av testningen efter att den är genomförd. Under “Hamnet/Varvet” här på vår hemsida kan du läsa mer om klubbens miljöarbete och vilka krav som ställs.

Bakgrund: 2013 uppmanade Järfälla kommun alla kommunens båtklubbar att inkomma med en handlingsplan som visar hur man tänker uppfylla Havs och vattenmyndighetens riktlinjer. Av handlingsplanen ska framgå klubbens intentioner, inklusive tidplan avseende miljöanpassad tvätt av båtbottnar samt att upphöra med användning av giftiga båtbottenfärger.

Vid årsmötet 2015 beslutades att anta grundinriktningen i styrelsens förslag till riktlinjer och årsmötet gav styrelsen i fortsatt uppdrag att utveckla handlingsplan samt samordna tidplanen med övriga berörda klubbar i Järfälla kommun.

Varvet stängs

Nu är Varvet stängt för denna säsong och efter Allhelgonahelgen kommer även vattnet stängas av så skynda om ni tänkt er att tvätta er båt!

Du ägare till segelbåt i vår hamn

Vi efterlyser dig som äger denna segelbåt som finns i Piluddens Båtklubbs hamn. Du ombeds att genast flytta bort båten. Piluddens Båtklubbs hamn är endast för båtklubbens medlemmar. Under denna helg, den 24-25 oktober, kommer bommarna att tas upp. Om du ligger kvar så hindrar du arbetet. Svagt syns ett gammalt båtregistreringsnummer AYX96.

Båtar kvar i hamnen

Nu på lördag och söndag 24-25 oktober tar vi upp bommarna inför vintern! Ni medlemmar som har kvar båtarna i hamnen måste snarast och innan dess se till att era båtar förflyttas från hamnområdet, så att inte upptagningen av bommarna hindras.