Svenska Sjö Båtförsäkringar

Svenska Sjö Båtförsäkringar ägs av Sveriges båtorganisationer. Genom att teckna din båtförsäkring i Svenska Sjö får du en del förmåner.

 

Årsmöte den 19 februari 2022

Boka in lördagen den 19 februari klockan 14.00 till ca 15.30 för Piluddens båtklubbs årsmöte. Kallelse med handlingar kommer att läggas ut senast två veckor före mötet. Punkter är bland annat årsbokslut med verksamhetsberättelse 2021, budget 2022, avgifter och val. Motioner och ärenden ska vara styrelsen tillhanda senast den 29 januari.

Behållare för giftigt avfall

En ny behållare för giftigt avfall har placerats på nedre varvet. Behovet av behållaren är primärt för de som sanerar båtbottnar, men samtliga behöver känna till att det inte är avsett för annat avfall än avfall i samband med båtbottensanering, såsom kontaminerat marktäckningsmaterial, filter och skyddsutrustning. Färgavfall och allt övrigt avfall skall som vanligt till miljöstationen. Se till att locket alltid är ordentligt stängt med spännena för att slippa intrång av vatten. Behållaren tillhör och töms av företaget PreZero som även hämtar avfall från den blå miljöstationen. En inplastad information enligt nedan kommer att sättas upp på/vid behållaren.

Hamnen stängs

Igår (måndag Kl. 08.30 ) hade vi 17 båtar liggande vid bommar i hamnen, dessa behöver flyttas från hamnen innan lördag kl. 09.30.

Bomupptagningspassen har fortfarande platser kvar så gå in  och boka, ni som känner för att “hugga i”.

Bernth Lek
Hamnkapten

Informationsaktivitet om båtbottensanering söndagen den 17 oktober 10.00 i klubbhuset

Detta meddelande vänder sig främst till er som skall sanera botten från förbjuden kopparfärg den kommande säsongen. Även andra är välkomna. Kommande säsong är det dags för alla med koppar (Cu) över det rådgivande referensvärdet på 1000ug/cm2 och de som ligger under gränsvärdet 100 ug/cm2 av tenn att sanera sina båtar. Detta skall vara klart senast till sjösättningen 2022, så att vi kan följa klubbens handlingsplan och uppfylla våra åtagande mot kommunen. Totalt är det ca 25 båtar som berörs den här gången.

För att hjälpa er att komma i gång med arbetet har vi en informationsaktivitet på varvet söndagen den 17 oktober kl. 10.00 – 11.00. Vi ses i klubbhuset och går igenom lite av bakgrunden varför vi gör detta. Utifrån Transportstyrelsens rapport om ”skrovmålet” går vi igenom olika metoder för att sanera botten och hur man skall skydda både sig själv och sin omgivning från de farliga färgresterna. Sedan går vi förbi miljöstationen där vår miljöansvarige Göran Larsson visar var vi skall lämna färgresterna och hantera det farliga avfallet. Vi avslutar på nedre varvet och tittar på hur man kan lösa det rent praktiskt med tid för frågor.

Nedan finns en länk till Transportstyrelsens rapport med tips och råd om saneringsarbetet.

https://transportstyrelsen.se/globalassets/global/sjofart/dokument/fritidsbatar1/rekommendationsaneringbatbotten210914.pdf

 Välkomna!

Mats Johansson                 Göran Larsson

Arbetspass bomupptagning

Nu är båtsäsongen snart över. Efter upptagningen nu i helg återstår det bara att få upp bommarna. Det finns två arbetspass att boka in sig på. Bomupptagning sker den 23 okt och den 24 okt 10.00 -14.00. Ni bokar in er på Båtunionens hemsida. Instruktioner hur ni bokar in er på arbetspass finns här på hemsidan under fliken “Om PBK” och valet “Vakt/arbetspass”. Bommarna är visserligen tunga men det finns en del andra uppgifter också. Tänk på varm klädsel och att ha med handskar. Flytväst är lämpligt att ha på under detta pass.

OBS! justerade upptagningsplaner

Gå in på länkarna nedan och kolla de justerade upptagningsplanerna, så att inte din tid ändrats!

Väl mött till helgen!

Båtupptagning till helgen 2-3 oktober!

Till helgen, 2-3 oktober, är det som ni vet dags att lyfta båtarna. Som vanligt lyfts de lite större båtarna med en inhyrd kran och övriga med klubbens traktor. Här är nu listor över vem som lyfter vilka dagar och vilka tider. Var på plats minst en halvtimme innan er tid. 

Ha koll på era bockar/trailer (pumpade däck), och ha er båtklar (provstarta gärna båten en dag innan) med tampar fästa i för och akter så vi kan hålla båten still medans vi transporterar den.

Tag med försäkringsbeskedet och kontrollera innan ni kommer att ni även har betalat försäkringen. Läs mer under fliken “Hamnet/Varvet” och valet “Sjösättning/upptagning” här på hemsidan.

Justerad upptagningsplan för båtar som lyfts med traktor den 2-3 oktober

Justerad upptagningsplan för båtar som lyfts med kran den 3 oktober