Arbetspass för bomisättning

Nu ligger nya arbetspass för bomisättningen för er medlemmar att boka på båtunionens sida.
18/4   2 grupper med 7 man i varje
19/4   2 grupper med 7 man i varje
25/4   2 grupper med 7 man i varje  

Med anledning av coronaläget har vi delat upp arbetspassen i mindre grupper för att förhindra smittspridningen.  Vi har också tagit fram instruktioner som gäller för bomiläggningen i år på grund av coronaläget. Läs dem noga!

Instruktioner inför bomiläggning 2020

Coronainfluensan gör att vi måste förändra de normala rutinerna vid bomiläggning. Vi måste också anpassa oss till utvecklingen och direktiv från myndigheter. Förutsättningar Instruktionerna är framtagna 2020-03-24 och gäller fram tills annat meddelas. Dessa instruktioner gäller för bomiläggningsdagar 18/4, 19/4 och 25/4.

Allmänt

–  Inga medlemmar över 70 år eller medlemmar som tillhör riskgruppen får medverka vid bomiläggning. 
–  Dagen inför bomiläggning måste alla deltagare vara helt friska och utan något symtom på förkylning/influensa. Vid frånvaro måste detta snarast meddelas Hamnkapten på telefon 073-9317541.

Genomförande 
–  Vid varje bomiläggningsdag skall 2 st arbetslag med 7 st medlemmar i varje, arbeta var för sig, åtskilda. Ytterligare två man kallas för andra uppgifter eller sjukdomsreserv i arbetslagen. 
–  Arbetsledaren i arbetsgruppen skall arrangera arbetet så att ingen kommer närmare varandra än 1,5 m. Detta gäller vid lyft och isättning av rör och sprintar. Det gäller för medlemmarna att så bra som möjligt följa instruktionerna. 
–  Vid samling inför och efter arbetet samt vid kaffepaus skall alla medverka till att hålla avståndet 1,5 m till varandra.

Varm klädsel samt arbetshandskar, gäller! Var rädda om er och håll avstånden till varandra!