Årsmöte den 19 februari 2022

Boka in lördagen den 19 februari klockan 14.00 till ca 15.30 för Piluddens båtklubbs årsmöte. Kallelse med handlingar kommer att läggas ut senast två veckor före mötet. Punkter är bland annat årsbokslut med verksamhetsberättelse 2021, budget 2022, avgifter och val. Motioner och ärenden ska vara styrelsen tillhanda senast den 29 januari.