Årsmöte den 28 mars 2021

Boka in söndagen den 28 mars kl. 15.30 till ca 17.30 för Piluddens båtklubbs årsmöte. Observera tiden! Kallelse med handlingar kommer att läggas ut senast två veckor före mötet. Punkter är bland annat årsbokslut med verksamhetsberättelse 2020, budget 2021, avgifter, miljöfrågor och val. Motioner och ärenden ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars 2021.