Att tänka på -brandsäkerheten

Här på hemsidan och under fliken “Hamnen/Varvet” och valet “Nycklar och säkerhet” finns nyttig information att läsa om brandsäkerheten ombord samt steg för steg hur du släcker brand ombord.