Avlysning av farled 914 vid Tappström

Sjöfartsverket beslutar med stöd av lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av
allmän farled och allmän hamn, att den allmänna farleden 914, i delen under Tappströmsbron,
skall vara avlyst för sjötrafik i perioder från 25 juli 2022 till 3 november 2022.
Avlysningen gäller i omfattning och under tider enligt följande:
– Måndag 25 juli 2022 t.o.m. söndag 14 augusti 2022, dygnet runt, kl. 00:00 – 24:00; Ingen
båttrafik tillåten under dessa 21 dygn.
– Torsdag 22 september 2022 t.o.m. lördag 15 oktober 2022, dygnet runt, kl. 00:00 –
24:00; Ingen båttrafik tillåten under dessa 24 dygn.
– Söndag 16 oktober 2022 t.o.m. lördag 29 oktober 2022, dygnet runt, kl. 00:00 – 24:00;
Ingen broöppning möjlig under dessa 14 dygn. Båttrafik som ej kräver broöppning är
tillåten.
– Söndag 30 oktober 2022 t.o.m. torsdag 3 november 2022, mellan kl. 07:00 och 19:00;
Ingen båttrafik tillåten under avlyst tid. Övrig tid, 19:00 – 07:00 så är båttrafik som ej
kräver broöppning tillåten.

Läs mer här och se kartbild på arbetsområdet här