Behållare för giftigt avfall

En ny behållare för giftigt avfall har placerats på nedre varvet. Behovet av behållaren är primärt för de som sanerar båtbottnar, men samtliga behöver känna till att det inte är avsett för annat avfall än avfall i samband med båtbottensanering, såsom kontaminerat marktäckningsmaterial, filter och skyddsutrustning. Färgavfall och allt övrigt avfall skall som vanligt till miljöstationen. Se till att locket alltid är ordentligt stängt med spännena för att slippa intrång av vatten. Behållaren tillhör och töms av företaget PreZero som även hämtar avfall från den blå miljöstationen. En inplastad information enligt nedan kommer att sättas upp på/vid behållaren.