Bottensanering av båtar

Mail har skickats till alla båtägare i klubben om bottensanering av båtar som saknar analysvärden från Happy Boat. Ni kan ta del av meddelandet här på hemsidan också Bottensanering av båtar som saknar analysvärden i Happy Boat rapporten under fliken Hamnen/Varvet och valet klubbens miljöarbete