Bränsle i hamnen

Styrelsen har med omedelbar verkan beslutat att förbjuda all hantering av bränsle i hamnen. Skälet är den stora brandrisken. Ett flertal bränder på båtklubbar har ägt rum just vid bränslehantering och vid flera av dessa har bränderna spritt sig till andra båtar. Ovanstående förbud kommer att tas in i klubbens föreskrifter för hamn och varv, varför en överträdelse kan medföra uppsägning av båtplatsavtalet. Bränslehantering får i fortsättningen ENDAST ske vid sjösättningsbryggan vid varvsområdet.

Detta innebär rent praktiskt att det är OK att ta med sin bensindunk till båten, men om man ska fylla på tanken i båten eller på motorn så måste man köra över till sjösättningsbryggan innan man gör det.

Styrelsen förstår att stängningen av bränslestationen i stäketsundet gör båtlivet lite besvärligare för klubbens båtägare men riskerna med bränslehantering i hamnen är för stora.

En positiv nyhet är dock att gamla Stäkets Marina har bytt ägare (heter numera Mälarmarin) och där finns försäljning av både bensin och diesel. Öppettiderna är tills vidare: Måndag – fredag: 07:00 – 16:00 Lördag – söndag: 12:00 – 16:00 Lördagar och söndagar finns viss risk för att det är stängt om vädret är dåligt – kan kollas på Mälarmarins facebooksida ”Mälarmarin”. (Övriga kontaktmöjligheter är tel: 08-23 33 66, hemsida malarmarin.se.) PS: Kallhälls Marina upphör med sin verksamhet 1 december och tar därför inte emot båtar för vinterförvaring, det gör däremot Mälarmarina, som är sugna på nya kunder.