Dags att anmäla sig till vårens arbetspass

Nu är det dags att anmäla sig till vårens arbetspass. Anmälan sker på Båtunionens hemsida, om du får problem med inloggningen kontakta Wallde så hjälper han dig med lösen mm. wallde.johansson@bredband.net.

11 mars
Arbetspass 1
Demontera en skena (6 m) som håller bommarna på en av bryggorna.
Denna skena ska iväg på svetsning för att klara ytterligare några år.
Även ett par fästen på södra sidan av brygga 13 ska modifieras/ fästas om.
Här går det åt 2 man som tillsammans med Lennart Aldén fixar detta.
Kan även bli till att transportera skenan till smeden.

18 mars
Arbetspass 2
Nu ska vi städa bort gamla saker som ligger och skräpar i hamnen, allt som ligger eller står som inte används kommer att kastas.
Här går det åt 4 man som kommer att ledas av Gunnar Sävenstedt.

25 mars
Arbetspass 3
Montera den nysvetsade skenan på bryggan. Här går det åt 2 man under ledning av Anders Lindstrand

1 april
Arbetspass 4
Lägger vi i bommar.  Ganska tungt arbete, ingenting man gör med dålig rygg!
Denna dag behövs 22 man under ledning av Jan Westman, Lennart Persson och Sven Blomfäldt.

2 april
Arbetspass 5
Lägger vi i bommar.  Ganska tungt arbete, ingenting man gör med dålig rygg!
Denna dag behövs 22 man under ledning av Anders Lindstrand, Lars Göran Sundman och Christer Cedergren

22 april
Arbetspass 6
Reparera flytkroppar Tungt arbete, montera vatten och el till bryggorna, sätta ut räddningsutrustningen
Det behövs 6 man under ledning av Sven Olov Lång och Berndt Lek.

29 april
Arbetspass 7
Staketet ska tas ner på varvet. Till detta behöver vi 3 man som leds av Lennart Aldén och Gunnar Sävenstedt.