Dags för årsmöte i PBK 20 januari

Alla båtmedlemmar är välkomna till Piluddens båtklubbs årsmöte i Kallhäll Folkets hus lördag 20 januari klockan 13.00 – ca 15.00.
Kallelse och dagordning kommer att läggas upp på hemsidan, vår facebook sida och i klubbhuset innan jul. Observera att motioner och förslag ska vara styrelsen tillhanda senast 5 januari 2018! Motioner kan skickas via mail till ordförande: wallde.johansson@bredband.net.
Fika serveras som vanligt före årsmötets början! Notera datum och tid i er kalender och välkomna önskar vi i styrelsen.