Det låter kring Piluddens Båtklubb

Jag har fått en del kommentarer på sistone om missljud från Piluddens Båtklubb, både från motorbåtar och segelbåtar.

Segelbåtsägare

Vid de senaste hårda vindarna så var det ett stort antal båtmaster som klingade och klang väldigt mycket. Gott sjömanskap innebär, förutom massa andra saker, också att man inte skall låta fallet smälla mot masten det mår varken fallet, masten eller omgivningen bra av. När ni sträcker upp fallet så linda det ett varv runt vanten så smäller det inte alls.

Motorbåtsägare

Tomgångskörning av motorer i hamnen, särskilt de lite kraftigare motorerna, kan vara störande för de boende i området.  Järfälla kommun har ett generellt förbud på tomgångskörning på 1 minut i kommunen. Detta får också anses gälla för båtar i Piluddens båtklubb. Vi skall vara måna om goda relationer med våra närmsta grannar och minska störningar så mycket som möjligt.

Har du behov av att varmköra din motor under längre tid så kan du flytta båten till varvet där grannarna inte störs på samma sätt.

I övrigt så önskar alla en fortsatt god och lugn sommar
Med vänlig hälsning
Mattis
Ordf.