Dykinsatser på söndag 22 maj

Nu på söndag 22 maj kommer fler än 10 dykare att genomföra en bottenstädning mellan kl.10.00-14.00.
Iakttag dykarflaggen och övriga uppmaningar

Ett arbetspass på 5 pers. finns att boka. Arbetet kommer att bestå i att vara dykarna behjälpliga med
fynden förpassa dem till säckarna. Lämplig klädsel är nog “galonbyxor”, stövlar och kraftiga handskar.

Du bokar arbetspasset via Båtunionens hemsida – Klicka på “Bas” som finns längst upp till höger. Under “Om PBK” finns instruktion hur du bokar arbetspass.

Bernth Lek
Hamnkapten
Piluddensbåtklubb
0739-317541