Arbetspass 12: rensa sly på varvet

2017-09-09 10:00 - 14:00

Ni träffas vid grinden nedanför klubbstugan. Anders L och Gunnar S leder.