Arbetspass 14: Kontroll schackel på bryggorna

2017-09-10 10:00 - 14:00

Ni träffas i hamnen. Leds av Christer. Även tvätt av lamporna på bryggorna.