Arbetspass 16: Bomupptagning

2017-10-21 10:00 - 14:00

Ni träffas i hamnen. Se till att ha ordentliga handskar och flytväst. Janne, Sven och Lennart leder.