Arbetspass 4

2017-04-01 10:00 - 14:00

Lägger vi i bommar. Ganska tungt arbete, ingenting man gör med dålig rygg!

Denna dag behövs 22 man under ledning av Jan Westman, Lennart Persson och Sven Blomfäldt.