Arbetspass 5

2017-04-02 10:00 - 14:00

Lägger vi i bommar. Ganska tungt arbete, ingenting man gör med dålig rygg!

Denna dag behövs 22 man under ledning av Anders Lindstrand, Lars Göran Sundman och Christer Cedergren