Arbetspass 6 Iläggning av reparerade bommar

2019-04-27 10:00 - 14:00

Samling hamnen. Ledare är Sven Olov Lång, Bernth Lek + 4 man.