Arbetspass 6

2017-04-22 10:00 - 14:00

Reparera flytkroppar Tungt arbete, montera vatten och el till bryggorna, sätta ut räddningsutrustningen

Det behövs 6 man under ledning av Sven Olov Lång och Berndt Lek.