Arbetspass 7 Öppning av klubbholmen

2019-05-11 10:00 - 14:00

Samling vid vakttornet i hamnen. Här kommer det att behövas några som kan hantera en motorsåg och röjsåg samt några snickarkunniga. Ledare är Henrik Norén som behöver 6 man som hjälp.