Arbetspass 7

2017-04-29 10:00 - 14:00

Staketet ska tas ner på varvet. Till detta behöver vi 3 man som leds av Lennart Aldén och Gunnar Sävenstedt.