Arbetspass 9 på Varvet

2019-06-11 18:00 - 20:00


Arbetspass Varvet. kl 18.00, 2 man för bilning och infästning av elkabel.
Lennart Persson leder och fixar bilmaskin.