Arbetspass Klintholmen

2019-09-15 10:00 - 14:00

Vi startar med ett arbetspass på klubbholmen under ledning av Henrik Noren den 15/9. Möte vid Tornet i hamnen kl 10.00. På klubbholmen ligger ett träd mot ett annat som ska tas mer, detta kräver att någon / några med vana av trädfällning anmäler sig. Henrik ordnar med utrustning men om det är någon som har det som behövs ring Henrik och meddela detta. Henrik Norden 070-­‐8157509. Det ska även städas och köras lite röjsåg.