Arbetspass staketmontering

2017-09-02 10:00 - 14:00

Samling vid klubbstugan.