Arbetspass varvet

2017-08-19 10:00 - 14:00

Samling vid mastkranen på varvsområdet