Arbetspass vid övre varvet

2021-07-08 19:00 - 21:00

Klippning av gräs, rensa sly övre varvet.