Blog Archives

Årsmöte

Årsmöte

Årsmöte 2020

PBK Årsmöte

Årsmöte Piluddens Båtklubb

Härmed kallas du som medlem i Piluddens Båtklubb till vårt årsmöte

Lördag den 20 januari 2018 klockan 13.00 – ca 15.00.
Mötet hålls i nya Folkets Hus, Kallhäll centrum.   Fika serveras före årsmötets början.

Välkommen hälsar Styrelsen i Piluddens Båtklubb!