Blog Archives

Årsmöte 2024

Årsmöte söndag 10 mars kl 15-17 i Folkets Hus Kallhäll.

Fika serveras innan mötet!

Torrsättning

Städning av varvet med korvgrillning

Söndagen efter sjösättningen, den 13 maj kl 10-13, är det dags för den årliga vårstädningen av varvet.

Vi städar tillsammans och avslutar med korvgrillning.

Välkommen till en härlig uppstart på båtsäsongen för klubbens alla nya och gamla medlemmar!

Styrelsen

Öppning Klintholmen

Sjösättning