Blog Archives

Städning av varvet med korvgrillning

Söndagen efter sjösättningen, den 13 maj kl 10-13, är det dags för den årliga vårstädningen av varvet.

Vi städar tillsammans och avslutar med korvgrillning.

Välkommen till en härlig uppstart på båtsäsongen för klubbens alla nya och gamla medlemmar!

Styrelsen

Öppning Klintholmen

Sjösättning

Storstädning på varvet – alla medlemmar

Städdag