Flytta trailers innan upptagningen

En uppmaning till er som har trailers på varvsområdet, men som inte skall vara där under vintern: Dessa skall vara borttagna innan upptagningshelgen den 2:a och 3:e oktober.