Förtöjningsbesiktning 24 juni

Söndag den 24 juni sker förtöjningsbesiktning av samtliga båtar/båtplatser i Piluddens båtklubb. Alla båtar inom klubben ska ha godkända förtöjningar. En dålig förtöjning är en risk , då de kan orsaka skador för båtarna bredvid när en felaktigt förtöjd båt sliter sig. Av den anledningen har klubben hårda krav att båten ska vara rätt förtöjd och att brister ska korrigeras omgående. Om bristerna inte åtgärdas kan styrelsen besluta om böter. Ni kan läsa om vilka krav som finns här på hemsidan under fliken hamnen/varvet – förtöjningskrav och i klubbens föreskrifter och stadgar.

Förutom dämpare och att repen ska ha rätt dimension är det viktigt att säkra upp schacklarna med en låstråd så att bulten ej kan gänga ur. Utan låstråd kan bulten gängas upp oavsett hur hårt du än tycker att den verkar sitta. Det är en av de vanligaste bristerna så alla ni som missat detta – se till att fixa det snarast! Även ni som har karbinhakar istället för schackel – det är inte godkänt enligt klubbens förtöjningskrav och måste bytas till schackel enligt nedan.