Sjösättning och upptagning

Fråga: Hur vet jag när sjösättning och upptagning sker?

Svar: Alla aktivitetsdatum inför säsongen fastställs senast i mars månad, datumet för sjösättningen är oftast anslaget långt tidigare. Alla datum finns på denna hemsida. Hemsidans information är den som i alla lägen gäller!

Fråga: När ska jag vara på plats i hamnen?

Svar: Inför stora aktiviteter som sjösättning och upptagning, så föregås dessa av ett omfattande planerande från varvschefen med manskap. Minst 14 dagar i förväg är den exakta informationen om tider, ev. lyftordning och liknande bestämt. Informationen läggs upp på hemsidan. Information anses ha nått ut till medlemmarna när den funnits på hemsidan i 14 dagar. Medlemmarna har ansvar att hålla sig uppdaterad om det sker förändringar eller andra uppdateringar i planeringen och tidschemat. Det är i alla lägen hemsidans senaste uppdaterade information som gäller!

Fråga: Vad gör man i sekretariatet?

Svar:  Alla båtägare ska i sekretariatet uppvisa båtförsäkring samt kvitto på att både båtförsäkring och avgiften till klubben betalats.  Alla lyft sker på båtägarens försäkringsskydd och oförsäkrad båt kan helt enkelt nekas lyft. Medlem som ej visar upp ovanstående handlingar riskerar att få sin nyckel spärrad i låssystemet, dessutom kan varvschefen vägra att lyfta båten.

Fråga: Om jag inte kommer till utsatt tid?

Svar: Vid sjösättning så ställer du till problem för andra båtar som vill sjösätta. Oftast tvingas varvsmanskapet flytta din båt till en plats där den inte ligger i vägen. Detta omflyttningsarbete får du som båtägare givetvis betala. När du sen ska sjösätta eller ta upp så får du också betala dubbel avgift för detta.

Fråga: Om jag får oförutsett förhinder att närvara på sjösättningen eller upptagningen?

Svar:  Det är oerhört viktigt att du kontaktar varvschefen och meddelar detta snarast om du har förhinder att närvara. Då kan han planera för ett eventuell flytt av din båt eller annan lösning. Om båten måste flyttas om debiteras båtägaren lyftet.

Fråga: Var ska jag lägga min pallningsmateriel någonstans?

Svar: Direkt efter sjösättning och när båten förtöjts på sin plats, ska du plocka ihop och märka dina bockar, stöttor etc. och lägga dessa på anvisad plats. Omärkt och kringströdd materiel riskerar annars att kastas på kommande städdag som oftast sker ca 14 dagar efter sjösättning respektive upptagning.