Glöm inte att boka arbetspass!

Inför höstens bryggbyte och bomupptagning kommer det att behövas många medlemmar. Vi måste alla hjälpas åt nu. Så gå in och boka dig på ett pass på Båtunionens hemsida så snart som möjligt!

Om du inte vet hur du gör så finns instruktion på vår hemsida under fliken “Om PBK” och valet “Vakt- & arbetspass”.