Hamnen stängs

Igår (måndag Kl. 08.30 ) hade vi 17 båtar liggande vid bommar i hamnen, dessa behöver flyttas från hamnen innan lördag kl. 09.30.

Bomupptagningspassen har fortfarande platser kvar så gå in  och boka, ni som känner för att “hugga i”.

Bernth Lek
Hamnkapten