Hamnen/Varvet

Presentation av PBK:s Hamn och Varvsområde

Hamn

Om hamnen och varvet

Klubben äger 3 olika markområden, hamnen samt “Varv 1” och “Varv 2”.

Hamnen består av totalt ca 200 båtplatser. Uppläggningen för vintern sker inom de egna varvsområdena “Varv 1” och “Varv 2”. Handtrailer  för roddbåtar och jollar finns inom klubben.

Under säsongens nätter finns vakt (medlems-bemannat) som bevakar hamn och varv.Klubben ligger inom gångavstånd från kommunala förbindelser som tåg och buss.

Klubbstugan ligger inom det vi i dag kallar “Varv 2”. I stugan inryms förutom mötes-/kurslokaler även sekreteriatet i samband med sjösättnings- och upptagningsaktiviteterna, samt klubbens servering som är öppen under större aktviteter.

 

Vid varv 1 finns mastskjulet och här finns också länsar att tillgå. Vid varv 1 finns även en vaktstuga för vintervaktpassen.

 Bryggkarta

Båtklubben äger både hamn- och varvsområdet efter markköpet från JM som skedde under 2004, och medförde en del områdesförändringar.

 

De större förändringarna är att varvsområdet flyttades, och är i dag uppdelat på de två olika varvsområdena. samt att klubben byggt ett vakttorn i hamnen vid bryggornas landfäste.

Vid varv 2 finns även en vaktstuga för vintervakten på varvsområdet.

Karta över varvsområden

Varvet karta nov 2013Visa stor översikt över varvsområden

På varvsområdena finns klubbstuga,
vintervaktstuga, mastskjul och
miljöstationerna samt länsar.