Miljön

Köpguide för motorbåtar

När du står i begrepp att köpa en ny motorbåt finns det mycket du kan göra för att ditt köp ska bli bra för dig, plånboken och miljön. IVL, Svenska Miljöinstitutet har tagit fram en guide inför båtköpet som ska hjälpa dig att göra smarta val som hjälper dig att maximera din naturupplevelse och som gör att båtlivet inte alls blir lika belastande för miljön.

Miljöriktig sophantering är en självklarhet

Miljöstationen hanterar

miljo1

• Spillolja / bränslerester
• Oljefilter / bränslefilter
• Glykolrester / kylarvätska
• Lösningsmedel / färgrester
• Startbatterier / vanliga batterier
• Penslar / målarburkar

PBK hyr en Miljöstation från Sita. Givetvis samarbetar  vi med ansvariga på kommunen för att uppfylla alla miljökrav och direktiv som gäller, då det är självklart att vi skall värna om vår miljö, och därmed hantera sopor och avfall på rätt sätt! Du öppnar stationen med din klubbnyckel.

Effektiv hantering

miljo2

Tydligt uppmärkta kärl och behållare
anger vad du får deponera i de olika
behållarna.
Det är mycket noga att rätt sak hamnar
på rätt plats, efter-som det är olika deponihantering av olika vätskor/oljor.
Miljöstationen är en del i allas vårt gemensamma arbete för en bra miljö!!

Oljesanering och båtlänsar:

Utsläpp av dieselolja/bensin utgör det största kemiska hotet mot våra vatten. Cirka 1 liter olja kan teoretiskt förstöra 100.000 m3 dricksvatten. Därför är det viktigt att mycket snabbt och effektivt begränsa oljespill i vatten eller på land.Länsar ska läggas ut i samband med oljeutsläpp.

Om du orsakar eller upptäcker ett större oljeutsläpp:
  • Ring SOS Alarm tel: 112
  • Görvälns driftcentral tel: 08-580 382 00 (bemannad dygnet runt)
  • Järfälla kommun, kundtjänst/Miljö- och hälsoskyddsenheten tel: 08-580 285 00
  • Piluddens Båtklubbs ordförande Wallde Johansson
Medan du väntar på räddningstjänsten försök att begränsa skadan!
Förorenat vatten från kölsvinet får inte pumpas ut i sjön!