Handlingsplan båtbottenfärg

Styrelsen har kompletterat handlingsplanen för biocidfärger i båtbottenfärgen och gäller för samtliga medlemmar i Piluddens Båtklubb. I dokumentet framgår vad som gäller för båtar med olika kategorier av biocider i båtbotten. För er som står på varvet ska ni titta på den vita lappen med svart nummer som finns på er båtvagga för att få reda på vad som gäller för just din båt. Sök sedan upp din båt i rapporten som redovisar XRF-mätningen den 14 december 2020. Tabellen finns längst bak i dokumentet “Rapport XRF-mätning Piluddens BK 2020-12-14 av Happy Boat AB.

Samtliga dokument finns samlat under fliken Hamnen/Varvet och valet “Klubbens miljöarbete“. Här finns också mer information.

Observera att ni som har värden för tenn som ligger över gränsvärdet 100 ug/cm22 måste sanera er båt före sjösättningen i år. Ni som är berörda har fått mail om detta tidigare. För att få hjälp att komma igång med detta kommer vi att finnas på nedre varvsplan på lördag den 17 april mellan kl. 11.00 och kl. 12.00 med lite tips och råd om båtbottensanering. Vi kommer att ha en liknande aktivitet till hösten för övriga båtägare.
Vänliga hälsningar
Mattis
Ordförande