Helgens arbetspass

Tack alla medlemmar och arbetsledare till väl utfört arbete med bomiläggning och bomförflyttning.