Inför höstens upptagning

Du som avser att ta upp din båt på klubbens ordinarie upptagning 2 – 3 oktober måste senast 15 september ha betalat in lyftavgiften om 750 kr till klubbens bankgiro 774–3503 eller klubbens swishnummer 123 199 98 53. Ange båtägarens namn som referens. OBS att ingen faktura kommer att skickas ut! Förtroendevalda medlemmar med fria lyft ska senast samma datum ha meddelat varvschefen om de ska lyfta vid denna ordinarie upptagning. Utebliven betalning (eller uteblivet meddelande från medlem med fria lyft) innebär att upptagning 2 – 3 oktober INTE KAN GÖRAS, eftersom planering av samtliga lyft kommer att göras omedelbart efter 15 september. (Anmälan efter 15 september kan undantagsvis beviljas av varvschefen men kan inte garanteras. Lyftavgiften vid efteranmälan är 1 000 kr.) Närmare detaljer om tider för lyft mm kommer att publiceras på hemsidan snarast efter 15 september. Detta meddelande har också gått ut via e-post till alla båtägare med vinterplats och en extra påminnelse har också skickats ut via SMS.