Inför sjösättning våren 2022

Förutsättningar:

  • Att du först har läst igenom informationen från klubbens ordförande Thomas Andrén
  • Alla, som sjösätter med traktor eller kran våren 2022, betalar lyftavgift, dvs även de med ”fria lyft”. (De med fria lyft kompenseras senare med ett arvode, som ger samma nettoeffekt efter skatt, som kostnaden för det fria lyftet.)
  • Inbetald lyftavgift ger rätt till sjösättning vid ordinarie tillfälle(n)*. (Ingen betald lyftavgift – ingen sjösättning vid ordinarie tillfälle.)
  • Sjösättning vid annat tillfälle kan medges av ordföranden. Kostnaden för sjösättning vid annat tillfälle är 1 500 kr om lyftet görs med Piluddens traktor. För båtar som måste lyftas av inhyrd kran debiteras vad klubben får betala för inhyrningen. (Klubben bokar tid efter överenskommelse med respektive båtägare.)

*)           Ordinarie tillfälle(n) enligt scenario 1 eller 2 i informationen från Thomas Andrén.

Praktiska anvisningar:

  • Lyftavgift 750 kr inför sjösättning vid ordinarie tillfälle(n) inbetalas så att det finns bokfört på klubbens bankkonto senast 2 maj till bankgiro 774–3503 eller Swish 123 199 98 53.
  • Information om betalning av lyftavgift för sjösättning vid annat tillfälle kommer senare.

Anvisningar för SAMTLIGA båtägare, dvs även för er som sjösätter själva:

  • Före sjösättning ska alla båtägare ha visat upp kvitto på betald båtförsäkring. Kan göras genom uppvisande av kvitto i klubbstugan söndag 8 maj eller genom inskickande via mejl av scannat eller fotat kvitto till kassören tom@sagerberg.com senast 2 maj.
  • Medlem, som skickar in kvitto med mejl enligt ovan ska också logga in på BAS och kontrollera att de egna adressuppgifterna stämmer.

Med vänliga hälsningar

Tom Sagerberg

Kassör