Inför sjösättningen den 6 maj

För att vi ska kunna sjösätta alla båtar som planerat är det viktigt att ni anmäler er till arbetspassen som finns på Båtunionens hemsida. Vi behöver iordningsställa den nya bryggan och därför finns två nya arbetspass inlagda.

Förtöjningsbesiktning kommer att ske efter sjösättningen så att alla båtar har rätt förtöjning enligt klubbens regler. Ni kan läsa mer om förtöjningskraven här på vår hemsida under fliken: Hamnen/Varvet – Förtöjningskrav , samt: Hamnen/Varvet – gummidämpare,  Hamnen/Varvet – låstråden och lingudien.